Пансіонат >> Умови прийому та утримання в геріатричному пансіонаті
 1. До Пансіонату на державне утримання приймаються особи похилого віку, які досягли пенсійного віку, інваліди першої і другої групи, ветерани війни і праці, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно за медичними висновками не протипоказане перебування у Пансіонаті, та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.
 2. На позачергове влаштування до Пансіонату мають право ветерани війни та особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2, 3 категорій згідно із Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 3. Переважне право на влаштування в Пансіонат мають ветерани згідно із Законом України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, члени сімей загиблих військовослужбовців.
 4. Як виняток, в Пансіонат можуть прийматися особи похилого віку, ветерани війни і праці та інваліди, які мають працездатних дітей або родичів, зобов'язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати, якщо вони з об'єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого випадку на підставі підтверджувальних документів приймається рішення колегії Головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі — Управління).
 5. За наявності вільних місць до Пансіонату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до законодавства зобов'язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування Пансіонату витрат на їх утримання. Особам, які мають згідно з законодавством України пільги і влаштовуються в Пансіонат на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням наявних пільг. Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності вільних місць в Пансіонаті можуть утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку. Інвалідам і пенсіонерам, які проживають в Пансіонаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.
 6. Громадяни похилого віку та інваліди, ветерани війни  та праці за наявності вільних місць у Пансіонаті можуть прийматися на тимчасове проживання терміном від 1 до 6 місяців як на загальних підставах, так і на платній основі.
 7. Приймання в Пансіонат здійснюється за путівкою Управління, виданої на підставі:
  • особистої заяви громадянина похилого віку чи інваліда про його прийняття до Пансіонату;
  • паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);
  • ідентифікаційного номеру;
  • пенсійного посвідчення; пенсійне посвідчення учасника війни (ксерокопії);
  • дві фотографії 3 х 4;
  • медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;
  • довідки про розмір призначеної пенсії;
  • довідки про склад сім'ї за встановленою формою;
  • довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності особи, що приймається до Пансіонату (за наявності групи інвалідності).
 8. Адміністрація Пансіонату у триденний термін після зарахування пенсіонера на проживання надсилає органам Пенсійного фонду повідомлення встановленого зразку (крім осіб, зарахованих до Пансіонату на платній основі).
 9. До повідомлення додається особиста письмова заява пенсіонера про перерахування Пансіонату різниці між сумою призначеної пенсіонеру пенсії і сумою пенсії, яка виплачується йому  та непрацездатним членам його сім'ї, відповідно до статті  88 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.
 10. Особи, які приймаються в Пансіонат, проходять санітарну обробку, переодягаються в одяг Пансіонату і проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого, якщо у них не буде виявлено інфекційних захворювань, переводяться на постійне проживання у відповідні кімнати.
 11. Адміністрація Пансіонату на підставі законодавства виконує обов'язки опікуна (піклувальника) щодо підопічних, яким органи опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими підопічними, які того потребують.
 12. Особи, які проживають в Пансіонаті, за погодженням з адміністрацією можуть користуватися особистими речами.
 13. Адміністрація Пансіонату приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери громадян, які проживають в Пансіонаті.
 14. Особи, які проживають в Пансіонаті, за їх бажанням, згідно з медичним висновком можуть тимчасово прийматися на посади молодшого медичного та обслуговуючого персоналу в Пансіонаті на загальних підставах.
 15. Переведення осіб, які проживають в Пансіонаті, до психоневрологічного інтернату (і навпаки) здійснюється на підставі медичного висновку психіатричної медико-соціальної експертної комісії і путівки Управління.
 16. Переведення підопічних до будинку-інтернату іншого регіону здійснюється за погодженням відповідного головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації при наявності висновку лікаря про те, що зміна кліматичних умов не сприятиме погіршенню стану їх здоров'я.
 17. Тимчасове вибуття підопічних за особистою заявою дозволяється за погодженням з адміністрацією Пансіонату на термін до двох місяців на календарний рік. Дозвіл на вибуття підопічного надається з урахуванням висновку лікаря про можливість тимчасового залишення Пансіонату.
 18. Якщо особи, які проживають в Пансіонаті, потребують стаціонарної медичної допомоги (санаторно-курортного лікування), вони направляються до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.
 19. Підопічні, які  вибувають з Пансіонату на лікування до відповідних лікувально-профілактичних (санаторно-курортних) закладів або за власним бажанням на термін понад 10 днів, наказом по Пансіонату знімаються з харчування, але залишаються у списках мешканців, і пенсія за період відсутності виплачується їм у повному розмірі.
 20. Витрати, пов'язані з поїздкою до родичів або до інших осіб, а також з переїздом за власним бажанням до іншої інтернатної установи, Пансіонатом не компенсуються.
 21. Відрахування підопічного з Пансіонату здійснюється згідно з наказом по Пансіонату:
  • за особистою заявою підопічного і на підставі довідки про наявність у нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати його догляд;
  • при встановленні інвалідам першої або другої груп, які не досягли загальновстановленого пенсійного віку, третьої групи інвалідності.
 22.  Під час відрахування з Пансіонату підопічному видається закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном, документи, власні речі, цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери та ін.), які зберігалися в Пансіонаті, а також довідка із зазначенням терміну перебування в Пансіонаті.
 23. За систематичне грубе порушення Правил внутрішнього розпорядку (вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних препаратів, бійки, самовільну відсутність  в Пансіонаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення колегії Управління підопічні переводяться до спеціального будинку-інтернату (відділення) на строк, визначений в рішенні.