Новини Хмельницького геріатричного інтернату http://hmpansionat.com.ua/ http://hmpansionat.com.ua/ Fri, 26 Apr 2019 08:39:39 GMT <![CDATA[Новини / Звіт про результати проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг]]> http://hmpansionat.com.ua/news/zvit-pro-rezultati-provedennia-vnutrishnogo-monitoringu-ta-otsinki-iakosti-sotsialnih-poslug http://hmpansionat.com.ua/news/zvit-pro-rezultati-provedennia-vnutrishnogo-monitoringu-ta-otsinki-iakosti-sotsialnih-poslug З В І Т

Хмельницького геріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці

про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування, або не набули такої здатності

 

Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці є стаціонарною соціально-медичною установою загального типу для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, інвалідів, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування. Пансіонат розташований у місті Хмельницький в чотириповерховому будинку; був введений в експлуатацію у 1973 році і розрахований на 130 місць. Територія пансіонату займає 14,425 кв. м., облаштована павільйонами та місцями для відпочинку мешканців.

Підопічні проживають у кімнатах по 1-3 особи. Кімнати чисті з сучасним ремонтом. Мешканці забезпечені 4-р харчуванням, у тому числі і дієтичним. Підопічні, які пересуваються на кріслах-колісних, проживають на другому поверсі і мають можливість самостійно виїзджати на вулицю через виїзд, облаштований з лікувального корпусу, окрім цього є ще два бокові виходи з пансіонату облаштовані пандусами; в приміщенні наявний працюючий ліфт.

Для забезпечення прав на вільне віросповідання в пансіонаті облаштовано церкву, в якій проходять богослужіння. Облаштовано медичний пункт в якому працюють лікарі геріатр та психіатр, цілодобово чергує середній та молодший медичний персонал, працює кабінет ЛФК, фізіотерапевтичний, стоматологічний кабінети.

 

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг», Хмельницьким геріатричним пансіонатом для ветеранів війни та праці відповідно до наказу директора від 28 грудня 2018р. №83-ОД «Щодо призначення відповідального та створення Комісії з проведення оцінки якості соціальних послуг» було:

 • організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінку якості соціальної послуги стаціонарного догляду з 9 січня по 29 січня 2019 року;

 • призначено відповідальну особу за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг на постійній основі та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг, їх заповнення та аналіз;

 • затверджено склад Комісії з оцінки якості соціальних послуг, а також план її засідань;

 • затверджено порядок та план проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг у Хмельницькому геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці.

Основними завданнями пансіонату, при проведенні внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду, є:

 • оптимізація діяльності роботи пансіонату;

 • підвищення рівня професійної компетенції персоналу;

 • дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальної послуги стаціонарного догляду;

 • дотримання вимог до якості соціальної послуги встановлених у Державному стандарті соціальної послуги стаціонарного догляду;

 • виявлення випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальних послуг й вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

 • визначення результативності надання соціальних послуг;

 • виявлення негативних і позитивних тенденцій у процесі надання соціальних послуг, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг й поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду:

 • опитування/анкетування отримувачів соціальних послуг та/або їх законних представників;

 • спостереження за процесом надання соціальних послуг;

 • анкетування персоналу відділення, що надає послугу стаціонарного догляду;

 • вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у геріатричному пансіонаті проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги. Для вивчення думки, щодо якості надання послуг, було організовано опитування отримувачів послуги. Метою проведення анкетного опитування було визначення рівня задоволення якістю наданих соціальних послуг. Анкетне опитування проводилося представниками Комісії з оцінки якості соціальних послуг у період з 15.01 по 17.01 2019р. методом інтерв’ювання. Опитування охопило 10% підопічних (11осіб), згідно проведеної вибірки, затвердженої Протоколом №1 засідання Комісії з оцінки якості соціальних послуг від 9 січня 2019р. Станом на 01.01.2019р. послугу стаціонарного догляду у геріатричному пансіонаті отримує 108 осіб.

Проаналізувавши результати опитування, можна зробити висновок, що у переважної більшості опитаних (91%) відбулося покращення емоційного і психологічного стану, усі опитані (100%) задовлені ставленням до себе працівників пансіонату, 89,2% опитаних задоволені якістю надання соціальної послуги стаціонарного догляду.

Співробітники пансіонату проводять самооцінку своєї діяльності, результати якої обговорюються на планових виробничих нарадах. Також було проведено анкетування працівників пансіонату, що надають послугу стаціонарного догляду. Метою проведення анкетного опитування було визначення рівня задоволення якістю наданих соціальних послуг персоналом Хмельницького геріатричного пансіонату; виявити, що заважає виконувати роботу найкращим чином, з якими труднощами зіштовхуються працівники на роботі. Анкетне опитування проводилося Комісією з проведення оцінки якості соціальних послуг шляхом надання анкети персоналу у робочий час. Дата проведення опитування 14.01-17.01 2019р. Результати проведеного опитування обговорили на виробничій нараді. За результатами опитування 67% опитаних задоволені якістю наданих ними соціальних послуг, усі опитані вважають за необхідне підвищувати свій професійний рівень.

Для проведення внутрішньої оцінки якості застосовувалися:

 • показники якості соціальної послуги стаціонарного догляду, наведені у додатку 4 до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.02.2016 №198;

 • рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведенні у додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904.

 

 

Результати організації та проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

 

І. Оцінка кількісних показників соціальної послуги стаціонарного догляду (80% – статус «добре»)

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси. Отже, проаналізуємо кількісні показники якості.

 • Кількість скарг від отримувачів соціальної послуги та результати їх розгляду. До пансіонату скарг на надання послуги стаціонарного догляду чи співробітників пансіонату не надходило. Отже, відсотковий еквівалент – 0%. Статус – "добре";

 • Частка отримувачів соціальної послуги, у яких відбулось покращення емоційного, психологічного стану. Згідно проведеного анкетування у більшості підопічних (91%) відбулось покращення емоційного та психологічного стану. Статус - “добре”.

 • частка задоволених звернень про отримання соціальної послуги стаціонарного догляду складає 100%. Усі звернення отримувачів соціальної послуги, які були направлені Департаментом соціального захисту населення були задоволені. Статус – "добре";

 • кількість працівників, які мають відповідну фахову освіту. (97%) Усі працівники мають відповідну фахову освіту. Виняток становлять троє працівників з числа підопічних, які працюють на неповні ставки. Статус – "добре";

 • частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації складає 14%. Через курси підвищення кваліфікації (у навчальних закладах) підвищили рівень кваліфікації лише лікарі та середній медичний персонал. Статус – "незадовільно";

 • періодичність здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги. Моніторинг проводився вперше. Створено Комісію з проведення оцінки якості надання соціальних послуг. Спостереження за процесом надання соціальної послуги проводиться згідно графіку (55%). Статус – "задовільно”;

 • відповідність встановлених показників якості отриманим у ході контролю – 100%. Кількісні показники відповідають визначеним у Державному стандарті стаціонарного догляду. Статус- "добре".

Таким чином, узагальнюючи статуси у відсоткових еквівалентах, в цілому для кількісного показника соціальної послуги стаціонарного догляду присвоюється статус «добре».

 

ІІ. Оцінка якісних показників соціальної послуги стаціонарного догляду, що передбачені Державним стандартом догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування або не набули такої здатності.

1) Адресність та індивідуальний підхід (100% - статус "добре")

Критерії оцінювання:

 • Наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%). Всі особові справи отримувачів соціальної послуги містять карту визначення індивідуальних потреб - (статус "добре").

 • наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (100%).У всіх отримувачів соціальної послуги наявні індивідуальні плани надання соціальної послуги, які відповідають визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги - (статус "добре").

 • Забезпечення перегляду індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду (100%). Усі індивідуальні плани переглядаються згідно графіку - (статус "добре").

  2) результативність (92% - статус "добре")

  Критерії оцінювання:

 • рівень задоволеності соціальною послугою стаціонарного догляду (за оцінками отримувачів послуги). Згідно проведеного опитування 89,2% отримувачів були задоволені якістю надання соціальної послуги стаціонарного догляду - (статус "добре").

 • покращення емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивні зміни у стані отримувача соціальної послуги у процесі її надання в порівнянні з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду не надавалась. Згідно проведеного опитування, 91% отримувачів соціальної послуги констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга стаціонарного догляду не надавалась - (статус "добре").

 • Проведення опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги та/або їх законним представникам. Постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо надання соціальних послуг. На всі звернення, як в телефонному так і в усному вигляді, надаються повні роз’яснення - (статус "добре").

 • Розроблення та застосування системи заохочення надавачів соціальної послуги, роботу яких позитивно оцінюють отримувачі соціальної послуги. В пансіонаті є колективний договір, а також положення про преміювання. В межах фінансових можливостей працівникам виплачуються стимулюючі виплати. Крім цього до визначних дат працівники нагороджуються почесними грамотами, подяками - (статус "добре").

 • Проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду. Постійно проводяться наради щодо обговорення якості надання соціальних послуг персоналом та самооцінки працівників. Проводилось анкетування надавачів соціальної послуги з метою визначення рівня задоволення якістю наданих соціальних послуг. В пансіонаті створена Комісія з проведення оцінки якості соціальних послуг, яка проводить спостереження за процесом надання послуги, згідно затвердженого графіку. За результатами спостереження складаються акти - (статус "добре").

  3) Своєчасність (100% - статус "добре").

  Критерії оцінювання:

 • Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду, визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги стаціонарного догляду у встановлений строк. Громадянам, які звернулися за отриманням послуги стаціонарного догляду у 2018р., своєчасно приймалися рішення щодо надання цієї послуги та оформлені відповідні документи, складені індивідуальні плани у встановлені строки - (статус "добре").

 • Складання та підписання договору про надання соціальної послуги стаціонарного догляду. З усіма громадянами, що приймаються на обслуговування укладаються договори відповідно до затвердженої форми з дотриманням вимог - (статус "добре").

 • Відповідність строків та термінів надання соціальної послуги стаціонарного догляду з зазначеним у індивідуальному плані. Порушень дотримання строків та термінів наданих послуг (за результатами складених актів спостереження за процесом надання соціальної послуги стаціонарного догляду) не виявлено - (статус "добре").

  4) Доступність та відкритість (95% - статус "добре").

  Критерії оцінювання:

 • Наявність приміщень, що відповідають санітарним та протипожежним вимогам (100%). Приміщення чотирьохповерхове, відповідає санітарним та протипожежним вимогам. До пансіонату підведені всі комунікації, водопровід, каналізація, опалення - (статус "добре").

 • Наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги до суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%). Пансіонат розташований неподалік від центру міста, із зручним транспортним сполученням. На території пансіонату є місця для паркування транспортних засобів, входи обладнані пандусами. У приміщенні працює два ліфти (пасажирський і вантажний) - (статус "добре").

 • Наявність стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги (90%) - В приміщенні пансіонату є інформаційні куточки, роздаткові друковані матеріали з якими відвідувачі можуть ознайомлюватись самостійно - (статус "добре").

 • Наявність довідника, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду (90%) - Інформація щодо надання соціальної послуги стаціонарного догляду висвітлюється на сайті пансіонату. Також є роздаткові друковані матеріали, буклети, які знаходяться на видному місці - (статус "добре").

  5) Повага до гідності отримувача соціальної послуги (96% - статус "добре")

  Критерії оцінювання:

 • Відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (100%). Згідно проведеного опитування усі подопічні були задоволені ставленням до себе працівників пансіонату - (статус "добре").

 • Повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них (100%) - Скарг або виявлених фактів негуманних чи дискримінаційних дій до отримувачів соціальної послуги у 2018 році не було - (статус "добре").

 • Наявність стендів з інформацією про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг (80%). На стендах є наявна інформація про правозахисні організації та порядок подання і розгляду скарг - (статус "добре").

 • Наявність у договорі про надання соціальної послуги стаціонарного догляду положень щодо дотримання принципу конфіденційності (100%). У договорі про надання соціальної послуги стаціонарного догляду наявні положення щодо дотримання принципу конфіденційності (п.2.3.) - (статус "добре").

 • Дотримання принципу конфіденційності (100%). Випадків порушення принципу конфіденційності не виявлено - (статус "добре").

   

  6) Професійність (93% - статус "добре")

 • Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації (100%). Штатний розпис сформовано відповідно до законодавства, в межах граничної чисельності, з урахуванням вимог відповідного наказу Мінсоцполітики - (статус "добре").

 • Наявні затверджені посадові інструкції (100%). На кожного працівника ведеться особова справа, у якій знаходиться затверджена посадова інструкція - (статус "добре").

 • Розроблена програма стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу стаціонарного догляду (55%). Усі працівники при прийомі на роботу ознайомлюються з нормативно-правовими документами у сфері надання соціальних послуг (Законом України Про соціальні послуги, Державним стандартом стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування або не набули такої здатості та ін.). Проводиться навчання та проведення вступних інструктажів персоналу з питань охорони праці згідно “Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань в Хмельницькому геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці” - (статус "задовільно").

 • Розроблені графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників (0%). Графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників не розроблені- (статус "незадовільно").

 • Наявність документів про освіту (державного зразка) працівників суб’єкта, що надає соціальну послугу (100%). У всіх особових справах працівників наявні документи про освіту (державного зразка) відповідного освітнього рівня та напряму підготовки - (статус "добре").

 • Наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів (100%). Всі працівники пансіонату при прийомі на роботу проходять первинний медичний огляд та щороку періодичний медичний огляд - (статус "добре").

 • Наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%). Складено графік проведення робочих нарад, який дотримується - (статус "добре").

 • Наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю, транспорту для надання соціальної послуги стацірнарного догляду (90%) - Працівники пансіонату забезпечені твердим та м'яким інвентарем, витратними матеріалами, комп'ютерною технікою. У пансіонаті є 5 автомобілів - (статус "добре").

   

Підводячи підсумки, необхідно врахувати, що чисельний показник виражається у відсотковому еквіваленті від 0 до 100 %, після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси (табл.1). Статуси показників охоплення по кожному критерію узагальнюються і статус, який переважає, присвоюється для групи показника забезпечення якості в цілому.

Отже, дані табл. 1 свідчать, що для якісних показників забезпечення соціальної послуги стаціонарного догляду переважає статус «добре», тому присвоюється узагальнений статус «добре».

 

Таблиця 1. Статус якісних показників забезпечення

 соціальної послуги стаціонарного догляду

 

Якісний показник

СТАТУС

«добре»

«задовільно»

«незадовільно»

від 80% до 100%

від 51% до 79%

від 0% до 50%

Адресність та індивідуальний підхід

«добре»

 

 

Результативність

«добре»

 

 

Своєчасність

«добре»

 

 

Доступність та відкритість

«добре»

 

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

«добре»

 

 

Професійність

«добре»

 

 

Зручність

«добре»

 

 

 

Наступним кроком є узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги стаціонарного догляду. З табл.2 видно, що для кількісного показника якості загальний статус – «добре» (80%), а для якісного показника статус – «добре» (96%).

Таким чином статус оцінки якості соціальної послуги стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування або не набули такої здатності в цілому – «ДОБРЕ» (88%) (таблиця 2).

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Оцінка якості соціальної послуги

стаціонарного догляду

Показники

Статус

Рекомендації по роботі відділення

Кількісні

«добре»

продовжувати роботу з надавачем послуг

Якісні

«добре»

Узагальнений

«добре»

 

Висновок: Незважаючи на узагальнений статус «добре» планується ряд заходів, які спрямовані на усунення виявлених недоліків, удосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги стаціонарного догляду.

Насамперед, необхідно:

 • систематично (1р на рік) проводити внутрішню оцінку якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

 • забезпечити облаштування у доступних місцях інформаційних стендів, визначити відповідальних за виготовлення буклетів, змістовне наповнення інформаційних стендів та сайту пансіонату, щодо актуальної інформації з надання соціальних послуг;

 • розробити програму стажування для початківців, які надаватимуть соціальну послугу стаціонарного догляду;

 • розробити графіки проведення: навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників; сприяти підвищенню кваліфікації працівників, що надають соціальні послуги;

 • здійснювати професійний підбір кадрів, з метою підвищення ефективності роботи з соціального обслуговування та покращення якості надання соціальної послуги стаціонарного догляду;

 • продовжувати оперативне реагування на звернення громадян щодо соціального обслуговування;

 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування або не набули такої здатності;

 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази пансіонату.

 Голова комісії з проведення

оцінки якості соціальних послуг        Кошай Н. С.

]]>
Mon, 04 Feb 2019 07:54:57 GMT 59
<![CDATA[Новини / Нагороди]]> http://hmpansionat.com.ua/news/nagorodi http://hmpansionat.com.ua/news/nagorodi

]]>
Tue, 01 Nov 2016 06:47:33 GMT 59
<![CDATA[Новини / 2016 рік]]> http://hmpansionat.com.ua/news/2016-rik http://hmpansionat.com.ua/news/2016-rik

]]>
Mon, 29 Aug 2016 06:16:53 GMT 59
<![CDATA[Новини / 2016]]> http://hmpansionat.com.ua/news/2016 http://hmpansionat.com.ua/news/2016 головний корпус

]]>
Mon, 27 Jun 2016 06:31:38 GMT 59
<![CDATA[Новини / спасівські посиденьки 2014]]> http://hmpansionat.com.ua/news/spasivski-posidenki-2014 http://hmpansionat.com.ua/news/spasivski-posidenki-2014

]]>
Wed, 27 Aug 2014 12:20:07 GMT 59
<![CDATA[Новини / літо 2014]]> http://hmpansionat.com.ua/news/lito-2014 http://hmpansionat.com.ua/news/lito-2014 літо 2014

]]>
Wed, 18 Jun 2014 13:22:38 GMT 59
<![CDATA[Новини / Храмове свято]]> http://hmpansionat.com.ua/news/hramove-sviato http://hmpansionat.com.ua/news/hramove-sviato

Свято Пантелеймона цілителя

]]>
Wed, 18 Sep 2013 08:10:37 GMT 59
<![CDATA[Новини / Літо 2013р.]]> http://hmpansionat.com.ua/news/lito-2013r http://hmpansionat.com.ua/news/lito-2013r

]]>
Wed, 17 Jul 2013 07:10:35 GMT 59
<![CDATA[Новини / Суботник]]> http://hmpansionat.com.ua/news/subotnik http://hmpansionat.com.ua/news/subotnik Суботник

побілка дерев

побілка дерев

побілка дерев

побілка дерев

 

побілка дерев

побілка дерев

побілка

допомога підопічних

допомога підопічних

посадка квітів

посадка квітів

]]>
Mon, 13 May 2013 12:29:36 GMT 59
<![CDATA[Новини / 9 травня 2013 року]]> http://hmpansionat.com.ua/news/9-travnia-2013-roku http://hmpansionat.com.ua/news/9-travnia-2013-roku 9 травня 2013 року 

Поздоровлення підопічних до свята 9 травня

покладання квітів

покладання квітів

Акція від КИЇВСТАР

 

]]>
Mon, 13 May 2013 11:54:30 GMT 59